DANE DO LOGOWANIA

DANE UŻYTKOWNIKA

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji w portalu punktfarmaceuty.pl oraz w celu korzystania z usług świadczonych za pomocą tego portalu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluesfera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-903) przy ul. Powsińskiej 28A (BLUESFERA), kontakt gdpr@bluesfera.pl. BLUESFERA przetwarza Twoje dane osobowe w celach prowadzenia portalu oraz w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli wyrażą Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesłanie treści medycznych i/lub informacji promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej prosimy o zaznaczenie poniższych opcji:

* Zapoznałam/em się i akceptuję warunki określone w dziale Polityka prywatności
* Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, w tym danych nie oznaczonych jako obligatoryjne, przez BLUESFERA. oraz podmioty działające na jej zlecenie dla celów naukowych, edukacyjnych, marketingowych oraz statystyczno-badawczych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany adres e-mail, przez BLUESFERA oraz podmioty działające na jej zlecenie oraz przy wykorzystaniu automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
* pola wymagane
Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz BLUESFERA.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu działania portalu oraz okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych administratora portalu (roszczenia, reklamacje, przedawnienie roszczeń). W zakresie w jakim przetwarzanie danych oparte jest o zgodę – przez okres do wycofania zgody. Masz prawo do żądania od BLUESFERA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi korzystania z zasobów portalu.